การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน

triangle blue

การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน

พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า

การนำความร้อน (Conduction)

การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็ง เช่น การวางหม้อโลหะบนเตาไฟ เมื่อเวลาผ่านไปความร้อนจากก้นหม้อจะถูกถ่ายโอนไปยังด้านบนที่ไม่ได้สัมผัสไฟตรงๆ 

การพาความร้อน (Convection)

การส่งถ่ายความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งผ่านการเคลื่อนที่ของตัวกลาง การพาความร้อนสามารถเกิดขึ้นกับสสารที่มีสถานะเป็นของเหลว และแก็ส เช่น การทำงานของเครื่องเป่าผม โดยการที่กระแสลมจะพาความร้อนจากขดลวดมาสู่เส้นผมของเรา

การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

การส่งผ่านความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic waves) โดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลาง เช่น การแผ่รังสีความร้อนจากกองไฟหรือ การที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมายังโลกของเรา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเรียนฟรี