ทฤษฎีวงกลม

triangle blue
ทฤษฎีวงกลม

“ ทฤษฎีวงกลม ” จะเกี่ยวข้องกับสมบัติของวงกลม ซึ่งเป็นเรขาคณิตชนิดหนึ่ง การทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวงกลมจำเป็นต้องใช้สมบัติของวงกลมมากกว่า 1 สมบัติ ทำให้ต้องเข้าใจสมบัติของวงกลมทั้งหมด เพื่อให้ประยุกต์ใช้ได้จริง ถ้าน้อง ๆ คนไหนยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงกลม วันนี้เราไปดูกันเลย

 

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับ มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม “ ทฤษฎีวงกลม ” 

 

สมบัติข้อที่ 1 ในวงกลมวงเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น “สองเท่า” ของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

 

สมบัติข้อที่ 2 ในวงกลมเดียวกัน มุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากัน

 

สมบัติข้อที่ 3 ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกัน ถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากัน แล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากัน

 

สมบัติข้อที่ 4 ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการ หรือวงกลมเดียวกัน ถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน แล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

 

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับ มุมในครึ่งวงกลมและในวงกลม “ ทฤษฎีวงกลม ” 

 

สมบัติข้อที่ 5 มุมในครึ่งวงกลมมีขนาด 90 องศา หรือหนึ่งมุมฉาก

 

สมบัติข้อที่ 6 ผลบวกของขนาดมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเท่ากับ 180 องศา

 

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับ คอร์ดของวงกลม

 

สมบัติข้อที่ 7 ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการ หรือวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดสองเส้นยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองตัดวงกลม ทำให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากัน

 

สมบัติข้อที่ 8 ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการ หรือวงกลมเดียวกัน ถ้าคอร์ดทั้งสองตัดวงกลม ทำให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

 

สมบัติข้อที่ 9 ถ้าส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและตัดกับคอร์ดที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นตั้งฉากกับคอร์ด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งคอร์ด

 

สมบัติข้อที่ 10 ถ้าส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและตัดกับคอร์ดที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นแบ่งครึ่งคอร์ด แล้วส่วนของเว้นตรงจะตั้งฉากกับคอร์ด

 

สมบัติข้อที่ 11 เส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งคอร์ดของวงกลมจะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้น

 

สมบัติข้อที่ 12 ในวงกลมวงหนึ่งถ้าคอร์ดสองคอร์ดยาวเท่ากัน แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากัน

 

สมบัติข้อที่ 13 ในวงกลมหนึ่งถ้าคอร์ดทั้งสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นระยะเท่ากัน  แล้วคอร์ดทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

 

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับ เส้นสัมผัสวงกลม

 

สมบัติข้อที่ 14 เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส

 

สมบัติข้อที่ 15 เส้นสัมผัสที่ลากจากจุดภายนอกวงกลมจุดหนึ่งไปสัมผัสวงกลมเดียวกัน จะยาวเท่ากันและมีได้สองเส้น

 

สมบัติข้อที่ 16 มุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้น

วงกลม

ทั้งนี้นอกจากการท่องจำ “ ทฤษฎีวงกลม ”แล้ว สิ่งที่จะช่วยให้จำได้ขึ้นใจยิ่งขึ้นคือการตะลุยโจทย์แบบฝึกหัด หากน้องๆ คนไหนอยากได้ แบบฝึกหัด เข้มๆ แบบจุใจ

คลิกเลย!! https://payment.app.learnneo.in.th/packages หรือ กดดาวน์โหลดง่าย ๆ และ ทดลองเรียนฟรี

ผ่านทาง Android, IOS, Windows, MacOS ด้านล่างนี้ครับ 👇👇👇 นึกถึงเรื่องเรียน นึกถึงเรา Learnneo เพื่อนซี้วัยเรียน

สำหรับบทความและสาระความรู้อื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://learnneo.in.th/โปรโมชั่น-ความรู้/  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin