ส่วนประกอบของ “กล้องจุลทรรศน์”

triangle blue

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

 

 1. เลนส์ใกล้ตา (occular lens) ทำหน้าที่ขยายภาพ โดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10x (x คือ เท่า)
 2. เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ขยายภาพจากวัตถุ โดยมีกำลังขยาย 4x,10x, 40x และ 100x
 3. ลำกล้อง (body) ใช้ทางผ่านของภาพและแสง
 4. แขนกล้อง (arm) ใช้จับเพื่อเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์
 5. ที่หนีบสไลด์ (stage clips) ใช้หนีบสไลด์ที่วางอยู่บนแท่นวางวัตถุ
 6. ปุ่มปรับภาพขยาย (coarse adjustment knob) ใช้หมุนเพื่อปรับหาภาพเมื่อใช้เลนส์กำลังขยายต่ำ คือ 4x
 7. ไอริสไดอะแฟรม (iris diaphragm) ใช้ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่ลำกล้องในปริมาณที่เหมาะสม
 8. ปุ่มปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob) ใช้หมุนเพื่อปรับภาพให้ชัดเจนมากขึ้น
 9. ฐาน (base) ส่วนล่างสุดที่เป็นที่รองรับน้ำหนักของกล้อง
 10. ปุ่มตัวจับที่หนีบสไลด์ (stage clip holder) ใช้หมุนเพื่อเลื่อนมุมมองในแนวซ้ายขวาหรือบนล่าง
 11. แหล่งกำเนิดแสง (light source) ทำหน้าที่ให้แสงส่องไปยังวัตถุ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin